Výběrová řízení na Fakultě informatiky a statistiky (FIS)

VŠE v Praze – děkan Fakulty informatiky a statistiky – vypisuje výběrové řízení pro obsazení těchto míst:

 • na katedře informačních technologií
  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na kancelářské informační systémy a nástroje business intelligence,
  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na vývoj informačních systémů,
 • na katedře informačního a znalostního inženýrství
  • 1 místo asistenta/odborného asistenta se zaměřením na znalostní inženýrství,
  • 1 místo asistenta/odborného asistenta se zaměřením na umělou inteligenci,

na všechna výše uvedená místa požadujeme VŠ vzdělání a Ph.D.,

 • na katedře systémové analýzy
  • 2 místa asistenta/odborného asistenta se zaměřením na vzdělávací činnost – výuku na seminářích a cvičeních předmětů všeobecného informatického základu (MS Office, práce s inf. zdroji, základní datová analýza, prezentace informací), případně specializovaných informatický předmětů Bc. studia, vedení bakalářských a diplomových prací, vědecko-výzkumná aktivita a vědecká kreativita, publikační a sebevzdělávací činnost v oboru informačních technologií, zapojení do realizace projektů. Jazykové znalosti AJ na úrovni odborné publikační činnosti. Požadujeme VŠ a Ph.D. či předpoklad jeho brzkého ukončení.

Přihlášky doložené životopisem, dokladem o vysokoškolském vzdělání, přehledem pedagogické, publikační, vědecké činnosti a praxe přijímá do 30 dnů po zveřejnění tohoto výběrového řízení děkanát Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov. Výše úvazku a předpokládaný nástup dle dohody (leden, únor 2019).