Výběrová řízení na Fakultě mezinárodních vztahů

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

2 místa odborného asistenta s titulem Ph.D. na Katedře podnikového a evropského práva se zaměřením na obchodní právo. Všeobecné kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v právním a ekonomickém oboru, titul Ph.D. v právním oboru, schopnost publikovat v anglickém jazyce. Zkušenost z advokátní praxe anebo praxe podnikového právníka výhodou. Plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný termín nástupu 1. 1. 2021.

Přihlášky doložené profesním životopisem a opisem diplomů o ukončeném vzdělání zašlete do 30 dnů po zveřejnění na adresu: Děkanát FMV VŠE, Ing. Eliška Vavrouchová, Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.