Výběrová řízení na Fakultě podnikohospodářské (FPH)

Děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení těchto míst:

  • 1 místo asistenta/odborného asistenta na Katedře marketingu – požadujeme VŠ mag. stupně, min. 5let praxe v oblasti marketingu, anglicky plynně slovem i písmem.
  • 3 místa odborného asistenta na Katedře arts managementu – požadujeme VŠ mag. stupně + Ph.D./CSc. nebo VŠ mag. stupně + 10 let odborné praxe, zaměření: management a ekonomika muzeí umění a galerií/management a ekonomika hmotné kultury a oceňování kulturních statků/kulturní politika a legislativa v oblasti kultury, anglicky plynně slovem i písmem, další světový jazyk výhodou.
  • 1 místo odborného asistenta na Katedře logistiky – požadujeme VŠ mag. stupně + Ph.D./CSc. v ekonomické/technické oblasti, zaměření: supply chain management/logistika. Znalost operačního výzkumu/dynamických simulací/datové analýzy vítána, anglicky plynně slovem i písmem.
  • 2 místa odborného asistenta/docenta/profesora na Katedře managementu – požadujeme min. VŠ mag. stupně + Ph.D./CSc., zaměření: provozní mng., six sigma, lean mng., Industry 4.0, anglicky plynně slovem i písmem.
  • 6 míst asistenta/odborného asistenta/docenta/profesora na Katedře manažerské ekonomie – požadujeme min. VŠ mag. stupně, vzdělání příp. vědecké tituly v oboru ekonomie nebo oboru obsahově blízkém, anglicky plynně slovem i písmem, další světový jazyk výhodou, odpovídající publikační a ostatní vědecká činnost.
  • 2 místa odborného asistenta/docenta/profesora na Katedře personalistiky – požadujeme min. VŠ mag. stupně + Ph.D./CSc., odborné zkušenosti a zájem v HR managementu, pedag. zkušenosti v oblasti manažerského vzdělávání, anglicky plynně slovem i písmem, publikační aktivitu,  u doc./prof. zkušenosti s vedením výzkumných/aplikačních projektů v oblasti HR managementu/ managementu/leadershipu.

Předpokládaný nástup od 1. 9. 2019 nebo dle dohody a pracovní úvazek dle dohody.

Přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem publikační činnosti, kopií dokladů o dosaženém vzdělání a titulech dle požadavků uvedených u jednotlivých pracovních míst zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Ing. Martina Poláchová – tajemnice fakulty, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.