prorektor pro mezinárodní vztahy

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vzdělání
2000 Ing., obor Podniková ekonomika a management, VŠE
2002 Ph.D., obor Podniková ekonomika a management, VŠE
2006 doc., obor Podniková ekonomika a management, VŠE
2017 prof., obor Podniková ekonomika a management, VŠE
Studijní pobyty
2001 Maďarsko, Central European University, Budapešť (1 měsíc)
2002 Dánsko, University of Aarhus & Copenhagen Business School (5 měsíců)
2004 Německo, Technische Universität Dresden, Drážďany (1 měsíc)
2008 USA, Harvard Business School & University of Denver, Boston a Denver (4 měsíce)
Zaměstnání
2002 – dosud VŠE, Fakulta podnikohospodářská, katedra strategie
Akademické funkce
2007 – 2009 zástupce vedoucí katedry podnikové ekonomiky, VŠE
2009 – 2014 proděkan pro pedagogiku Fakulty podnikohospodářské, VŠE
2014 – dosud prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy, VŠE
2014 – dosud vedoucí katedry strategie, VŠE
Odborná činnost
2004 – dosud Institut oceňování majetku při VŠE, lektorská a posudková činnost
2008 – dosud hostující profesor na Università Commerciale Luigi Bocconi, Miláno, Itálie
2008 – 2014 Člen výkonného výboru aliance CEMS
2008 – 2014 garant oboru Podniková ekonomika a management
Členství ve vědeckých a redakčních radách
2009 – dosud člen vědecké rady Fakulty podnikohospodářské, VŠE
2009 – dosud Prague Economic Papers, člen výkonné rady impaktovaného časopisu
2011 – dosud Central European Business Review, člen výkonné rady recenzovaného časopisu
2014 – dosud člen vědecké rady VŠE
Získaná ocenění
2004 – 2012 7x cena děkana fakulty o nejlepší publikaci, VŠE
2007, 2009 cena rektora VŠE za prestižní publikaci, VŠE
2008 CEMS Course of the Year, nejlépe hodnocený kurz partnerských univerzit aliance CEMS
Publikační činnost
Autor a spoluautor 10 monografií, 2 vysokoškolských učebnic, 15 publikací uznávaných v RVVI
(3x WoS; 7x Scopus; 3x pozitivní seznam; 2x metodika uplatněná a doporučená orgánem státní správy pro praxi), více než 50 příspěvků na mezinárodních a domácích konferencích či odborných článků.
Odborný zájem
Strategie podniku, strategické myšlení, správa společností, rodinné podniky
Jazykové znalosti
angličtina, němčina, ruština