prorektor pro vědu a výzkum

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vzdělání
1988 Ing., obor Finance, VŠE
1997 Professional Diploma in Real Estate Studies, Leeds Metropolitan University
1998 Ph.D., obor Finance, VŠE
1998 doc., obor Finance, VŠE
2003 prof., obor Finance, VŠE
Stáže a studijní pobyty
1990 – 1991 Rakousko, Bank Austria, Vídeň (12 měsíců)
1994 Dánsko, Copenhagen Business School (2 týdny)
1996 Itálie, Universita Commerciale Luigi Bocconi, Miláno (3 týdny)
1997 Nizozemsko, Erasmus Universiteit Rotterdam (3 týdny)
1999 Velká Británie, London School of Economics (2 týdny)
Zaměstnání
1988 – 1990 VŠE, katedra financí a úvěru
1990 – dosud VŠE, katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Akademické funkce
2000 – 2003 proděkan pro vědu a doktorské studium, Fakulta financí a účetnictví, VŠE
2003 prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, VŠE
2006 – 2014 proděkan pro vědu a doktorské studium, Fakulta financí a účetnictví, VŠE
2014 – dosud prorektor pro vědu a výzkum, VŠE
Odborná činnost
1993 DePaul University Chicago, hostující profesor (3 měsíce)
1999 – dosud Česká bankovní asociace, člen vědeckého grémia
2002 – 2004 hlavní řešitel grantového projektu GAČR, reg. č. 402/02/1308
2003 – 2006 Komise pro cenné papíry, člen prezídia
2006 – 2009 člen oborové komise GAČR pro společenské vědy
Členství ve vědeckých a redakčních radách
2000 – dosud člen vědecké rady Fakulty financí a účetnictví, VŠE
2003 – 2006,

2014 – dosud

člen vědecké rady VŠE
2009 – dosud člen redakční rady, časopis Oceňování
2010 – dosud člen vědecké redakce, nakladatelství Oeconomica
Publikační činnost
Autor a spoluautor 15 monografií a učebnic a více než 70 článků v českých a zahraničních odborných časopisech.
Odborný zájem
kapitálové trhy, investiční bankovnictví, finanční regulace
Jazykové znalosti
angličtina, němčina