prorektorka pro strategii

doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

 

Vzdělání
1980 Ing., VŠE, obor Ekonomika zahraničního obchodu
1984 CSc., VŠE, obor Ekonomika zahraničního obchodu
2014 doc., VŠE, obor Mezinárodní obchod
Zaměstnání
1980 – 1984 VŠE, katedra ekonomiky a řízení zahraničního obchodu
1984 – 1993 Federální ministerstvo zahraničního obchodu
1993 – 1997 Ministerstvo hospodářství
1997 – 2001 Ministerstvo průmyslu a obchodu
1997 – 2001 VŠE, katedra mezinárodního obchodu
2001 – 2006 Ministerstvo zahraničních věcí, Stálá mise ČR při OSN a WTO v Ženevě
2006 – dosud VŠE, katedra mezinárodního obchodu
Akademické funkce
2012 – 2016 proděkanka pro zahraniční vztahy a PR Fakulty mezinárodních vztahů VŠE
Odborná činnost a praxe
1992 French Centre of Foreign Trade CFCE, Francie
1997 – 2006 členka delegace ČR při Světové obchodní organizaci a dalších organizací OSN
1997 – 2001 Místopředsedkyně Poradni skupiny EHK OSN pro ochranu práv k duševnímu vlastnictví, Švýcarsko
1998 International Trade Centre (ITC WTO/UNCTAD), projekt IT, koordinátorka za ČR
1998 – 2001 místopředsedkyně Meziresortní komise pro implementaci mezinárodních dohod k IPRs do obchodní politiky ČR
1999 Governmental Educational Program USA, Intellectual Property Rights, USA
2001 – 2002 hlavní řešitelka grantového projektu MZV Vliv asociovaného a plného členství ČR v EU na ekonomické vztahy s USA
2002 – 2006 první tajemnice, Stálá mise ČR při OSN a WTO, Švýcarsko
2003 – 2006 World Intellectual Property Organization Academy, OSN, lektorská činnost, Švýcarsko
2004 – 2006 World Intellectual Property Organization, místopředsedkyně a výkonná předsedkyně Pogramového a rozpočtového výboru, předsedkyně Lisabonské Unie, Švýcarsko
2006 – dosud Evropská hospodářská komise OSN, členka expertního týmu Výboru pro ekonomickou spolupráci a integraci, Švýcarsko
2006 – dosud Úřad průmyslového vlastnictví – lektorka Institutu duševního vlastnictví.
2006 – dosud akademická ředitelka magisterského programu International Business – Central European Business Realities
2007 – dosud hostující profesorka na univerzitách:
IAE Lyon, Francie
Hochschule Mainz, Německo
MCI Innsbruck, Rakousko
Plechanovova ekonomická akademie, Rusko
Shandong University of Finance and Economics, Čína
Northern Colorado University, USA
Miami University, USA
National Chengchi University, Taiwan
2010 – dosud Projektová manažerka mezinárodní akreditace EPAS na FMV VŠE
2013 – dosud akademická ředitelka bakalářského programu International Business
2013 – dosud členka OPO – Rady programu EUPRO a INTER-EXCELLENCE/INFORM, MŠMT
Členství v redakčních radách (aktuální)
Acta Oeconomica Pragensia, recenzovaný časopis
CIGEST: International Business and Economic Review, zahraniční recenzovaný časopis, Portugalsko
Cross-cultural Management Journal, zahraniční recenzovaný časopis, Rumunsko
E-Leader International Journal, zahraniční recenzovaný časopis, předsedkyně redakční rady, USA
Nettwork Intelligence Studies, zahraniční recenzovaný časopis, Rumunsko
Journal of Internationnal and Interdisciplinary Business Research (JIIBR), zahraniční recenzovaný časopis, USA
Management and Gouvernance, zahraniční recenzovaný časopis, Francie
IUG Business Journal, zahraniční recenzovaný časopis, Švýcarsko
Publikační činnost
Autorka a spoluautorka více než 130 publikací, včetně 14 monografií a příspěvků do nich, vedoucí autorského kolektivu či spoluautorka 8 vysokoškolských učebních textů, články v českých a zahraničních odborných časopisech, sbornících a denním tisku, spoluautorka řady výzkumných studií, autorka recenzí a odborných posudků.
Odborná specializace
Mnohostranný obchodní systém, mezinárodní obchod a investice, mezinárodní podnikání, obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví.
Jazykové znalosti
Angličtina, francouzština, ruština