Složení Správní rady

Členové Správní rady

doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda Správní rady
poradce Ministerstvo financí ČR
PhDr. Miroslava Kopicová
místopředsedkyně Správní rady
ředitelka Národní vzdělávací fond, Praha
Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
místopředseda Správní rady
jednatel Euro – Trend, s.r.o. Praha
Ing. Jan Fischer, CSc. bývalý předseda Vláda ČR
Ing. Vladislava Hujová bývalá starostka městské části Praha 3
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. prezident Česká manažerská asociace
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
rektor VŠCHT Praha
Ing. Michal Petrman, CSc. auditor INCELA s.r.o. Praha
Ing. Pavel Pichler, Ph.D. ředitel pro region South-Central Europe Advantage International
Jiří Ptáček starosta městské části Praha 3 Praha 3
Ing. Miroslav Rumler jednatel a ředitel společnosti RELIANT s. r. o.
Ing. Jana Říhová ředitelka odboru MŠMT

Tajemník Správní rady

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.