Složení Správní rady

doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda Správní rady
poradce Ministerstvo financí ČR
Ing. Jan Fischer, CSc. bývalý předseda Vláda ČR
Ing. Vladislava Hujová
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. prezident Česká manažerská asociace
PhDr. Miroslava Kopicová ředitelka Národní vzdělávací fond, Praha
Ing. Pavel Kysilka, CSc. předseda správní rady 6DAcademy
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
rektor VŠCHT Praha
Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
místopředseda Správní rady
jednatel Euro – Trend, s.r.o. Praha
Ing. Michal Petrman, CSc. auditor INCELA s.r.o. Praha
Ing. Pavel Pichler, Ph.D. ředitel pro region South-Central Europe Advantage International
Jiří Ptáček starosta městské části Praha 3 Praha 3
Ing. Jana Říhová ředitelka odboru MŠMT

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE