Složení Správní rady

Členové Správní rady

PhDr. Miroslava Kopicová
místopředsedkyně Správní radyředitelkaNárodní vzdělávací fond, Praha

doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda Správní rady
poradce Ministerstvo financí ČR
Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
místopředseda Správní rady
jednatel Euro – Trend, s.r.o. Praha
Ing. Jan Fischer, CSc. bývalý předseda Vláda ČR
Ing. Vladislava Hujová bývalá starostka městské části Praha 3
Ing. Petr Kříž FCCA Partner/Regulatory & Policy Leader PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
emeritní rektor VŠCHT Praha
Ing. Aleš Michl, Ph.D. člen bankovní rady ČNB
Ing. Pavel Pichler, Ph.D. ředitel pro region South-Central Europe Advantage International
Jiří Ptáček starosta městské části Praha 3 Praha 3
Ing. Miroslav Rumler jednatel a ředitel společnosti RELIANT s. r. o.
Ing. Jana Říhová ředitelka odboru MŠMT

Tajemník Správní rady

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.