Seznam členů Vědecké rady

prof. Ing. Jiří Balík, dr. h. c. Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Jozef Bátora, MPhil., PhD. Univerzita Komenského v Bratislavě
prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. JUDr. Jan Dědič Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Jan Fischer, CSc. Bývalý předseda vlády ČR
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. Masarykova univerzita
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
JUDr. Věra Jeřábková, CSc. Diplomatické akademie MZV ČR
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Hana Machková, CSc. (předsedkyně VR podle ZoVŠ) Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. MgA. Ivo Mathé Akademie múzických umění v Praze
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Pavel Pachta, CSc. ICCI Praha
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Vysoká škola báňská – TU Ostrava
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě
Ing. Bohdan Wojnar ŠKODA AUTO a.s.
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Univerzita Karlova v Praze