doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Děkan FMV pro období 2016 – 2020. Je absolventem oboru Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí na katedře mezinárodního obchodu, řadu let ve funkci zástupce vedoucího KMO. V roce 2008 byl jmenován docentem pro obor mezinárodní obchod. V letech 2012-2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana FMV. Doc. Taušer pravidelně hostuje na prestižních vysokých školách ve Francii (Audencia School of Management, Nantes, IAE Lyon) a v Rakousku (WU Wien), kde přednáší v angličtině a němčině problematiku mezinárodního finančního řízení. Má bohatou publikační činnost, a je proto uznávanou osobností v oblasti ekonomického výzkumu. Podílel se na řešení mezinárodních i národních vědeckých projektů a je členem výkonných rad 3 vědeckých časopisů.