doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Děkan Fakulty financí a účetnictví (od dubna 2014). Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1984 působí jako pedagogický i vědecký pracovník na katedře účetnictví, od roku 2006 pak jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu. Jako auditor je členem Komory auditorů ČR (2010-2014 její první viceprezident), zastupuje VŠE v Národní účetní radě, je členem Komise pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu Ministra financí ČR, Evropské účetní asociace a Americké účetní asociace. Podílel se na řešení několika grantů GA ČR a jiných vědeckých projektů. Je autorem a spoluautorem studijních materiálů a skript pro VŠE, mnoha odborných článků a statí v recenzovaných časopisech a příspěvků na konferencích. Je členem redakčních rad vědeckých a odborných časopisů a vědeckých rad některých vysokých škol v ČR a na Slovensku.