doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Prorektorka pro strategii. Vystudovala obor ekonomika zahraničního obchodu na VŠE. Pracovala ve státní správě s působností v oblasti tvorby obchodní politiky ČR a jako diplomat na Stálé misi ČR při OSN a WTO v Ženevě. Je akademickou ředitelkou cizojazyčných programů International Business, členkou týmu expertů Evropské hospodářské komise OSN a prezidentkou mezinárodní organizace Consortium of International Double Degrees. V letech 2012 – 2016 byla proděkankou pro mezinárodní vztahy Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Je členkou redakčních rad řady zahraničních časopisů. Ve své odborné práci se specializuje se na problematiku mezinárodního obchodu a mnohostranného obchodního systému a na obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví.