doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavěwww.slu.cz

Rektor Slezské univerzity v Opavě pro období 2015 – 2019. Je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde byl v roce 2008 jmenován docentem pro obor ekonomie. Od roku 1997 zastával na Slezské univerzitě v Opavě významné funkce. Byl například předsedou Akademického senátu, vedoucím katedry ekonomie či děkanem Obchodně-podnikatelské fakulty. Ve své odborné vědecké činnosti se zaměřuje především na problematiku makroekonomických a srovnávacích analýz, problematiku národního účetnictví, analýzy a modelování ekonomických systémů či mezinárodního srovnávání. Podílel se na řešení mezinárodních i národních vědeckých projektů. Má rozsáhlou publikační činnost, je autorem učebnic a odborných článků v ČR i v zahraničí.