doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost od r. 2014. V letech 2006 – 2014 byl děkanem Fakulty financí a účetnictví. Ve své pedagogické a vědecké práci se zaměřuje na oblast komerčního bankovnictví, bankovních rizik a finančních derivátů. O této problematice publikoval řadu článků v odborných časopisech, vydal několik skript a učebnic a podílel se i na řešení různých výzkumných úkolů. Je členem vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, vědeckého grémia České bankovní asociace, rozkladové komise ČNB a redakčních rad časopisů Finance a úvěr a Bankovnictví.