doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Doktorské studium dokončil v roce 2009 na Fakultě managementu VŠE  v oboru management a v roce 2014 byl v oboru management jmenován docentem. Dlouholetý člen a předseda AS FM VŠE. Člen Sněmu RVŠ a hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Garant bakalářského a magisterského studijního programu na FM VŠE. Podílí a podílel se na řešení řady vědeckých a rozvojových projektů na národní i mezinárodní úrovni. Recenzent zahraničních impaktovaných žurnálů. Ve svém výzkumné činnosti se zaměřuje na oblast strategického řízení v marketingu a spotřebitelské chování. Tuto problematiku pravidelně přednáší i na vysokých školách v zahraničí.