doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Děkan Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro období 2016 – 2020. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Doktorské studium dokončil v roce 2011 na Fakultě managementu VŠE  v oboru management a v roce 2014 byl jmenován docentem pro obor management. Mezi lety 2012 až 2016 byl vedoucím katedry exaktních metod Fakulty managementu. Podílí a podílel se na řešení řady vědeckých a rozvojových projektů, národních i mezinárodních. Ve své výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na pravděpodobnostní a zobecněné přístupy k modelování rizika a nejistoty v manažerském rozhodování. Dalším jeho odborným zájmem je analýza příjmové situace a ohrožení chudobou v zemích EU.