doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Vedoucí katedry podnikového a evropského práva, emeritní děkan Fakulta mezinárodních vztahů. Po absolvování Právnické fakulty UK pracoval jako samostatný právní referent v a.s. Strojimport. Na VŠE působí od roku 1976. V letech 1999 – 2005 zastával funkci děkana Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Nyní je vedoucím katedry podnikového a evropského práva. Ve své pedagogické, publikační a vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na oblast obchodního práva, zejména práva smluvního, a na problematiku právní úpravy podnikatelských vztahů se zahraničím. Je autorem a spoluautorem řady učebnic, učebních textů, publikací a komentářů právních předpisů. Je členem Vědecké rady OPF Slezské univerzity v Opavě a členem oborové rady Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zastupuje VŠE v Národním výboru Mezinárodní obchodní komory.