doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzniff.zcu.cz

Vedoucí Katedry historických věd, Fakulta filozofická. ZČU. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2015 zastává funkci vedoucího Katedry historických věd na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Profesně se specializuje na problematiku mezinárodních vztahů, zejména na mezinárodní vztahy v 19. a 20. století, politicko-hospodářský vývoj prvorepublikového Československa v zahraničněpolitických souvislostech, problematiku národnostních menšin v mezinárodních vztazích, politicko-hospodářský vývoj meziválečné západní Evropy v zahraničněpolitických souvislostech atp. Doc. Novotný je šéfredaktorem mezinárodního recenzovaného vědeckého databázovaného časopisu West Bohemian Historical Review, šéfredaktorem časopisu Historický obzor a členem redakčních rad Central European Papers a Prague Papers on the History of International Relations.