doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Masarykova univerzitawww.muni.cz

Rektor Masarykovy univerzity od roku 2011. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnešní Masarykovy univerzity, v doktorském studiu pokračoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde pak působil na Ústavu hudební vědy FF UK. Od r. 1999 do r. 2004 byl vedoucím Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty na Masarykově univerzitě, v letech 2004-2011 prorektorem Masarykovy univerzity pro strategii a vnější vztahy. Jako specialista na hudební sociologii, dějiny novější hudby a hudební analýzu se podílel na projektech GA ČR a Ministerstva kultury ČR a publikoval řadu odborných knih doma a v zahraničí. Je členem Vědecké rady Moravského zemského muzea, Univerzity Karlovy, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Komenského v Bratislavě. Od r. 2013 je místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání. Na pozvání americké vlády absolvoval studijní pobyt v USA, byl také na stáži na Humboldtově univerzitě v Berlíně.