doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Docent na katedře statistiky a pravděpodobnosti na fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze od 1. 3. 2010 do 28. 2. 2018. Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK v oboru „matematická statistika“. Studium ukončeno státní zkouškou v roce 1984. Poté v r. 1986 státní rigorózní zkouška (titul RNDr.) tamtéž. V r. 1987 ukončeno postgraduální studium – obor ekonomická statistika (ČSÚ a VŠE), v r. 1992 ukončení aspirantského studia v oboru statistika na KSTP VŠE (titul CSc.), v r. 2002 – habilitace, KSTP VŠE, obor statistika (titul doc.). Odborné zaměření: pravděpodobnost, matematická statistika, životní a neživotní pojištění, výpočetní statistika.