Ing. Bohdan Wojnar

ŠKODA AUTO a.s.www.skoda-auto.cz

Bohdan Wojnar vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (obor Ekonomika a řízení) a rovněž v Praze absolvoval v roce 1993 mezinárodní studium European Business School. Bezprostředně po studiích pracoval ve firmě Kaučuk a v roce 1985 nastoupil do společnosti ŠKODA AUTO, kde zastával různé funkce v ekonomické oblasti. V roce 1996 převzal ve ŠKODA AUTO vedení Controllingu. Bohdan Wojnar byl od roku 2006 členem představenstva za oblast financí ve společnosti Volkswagen Slovakia, a.s., od roku 2008 byl také členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů a v letech 2009-2010 byl ve Volkswagen Slovakia, a.s. členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů. Od 1. ledna 2011 je členem představenstva ŠKODA AUTO, a.s. zodpovědným za oblast řízení lidských zdrojů. V letech 2011-2016 byl viceprezidentem, od roku 2016 je prezidentem Sdružení automobilového průmyslu ČR a od roku 2013 zastává pozici člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Kromě toho je aktivní v různých akademických radách vysokých škol.