Ing. Jan Fischer, CSc.

Bývalý předseda vlády ČRwww.vlada.cz

Dlouhodobý spolupracovník VŠE, člen řady prestižních domácích i mezinárodních společností. Absolvent VŠE v oboru statistiky v r. 1974. Od té doby působil na Federálním (od r. 1993 na Českém) statistickém úřadě (od r. 1990 jako místopředseda). Od počátku 90. let vedl týmy zpracovávající výsledky parlamentních a komunálních voleb. Do jeho působnosti patřila odpovědnost za harmonizaci české statistické služby se standardy EU, dlouhodobě spolupracoval se statistickým úřadem Evropské unie Eurostat a s řadou dalších mezinárodních organizací (OSN, OECD). Od prosince roku 2000 pracoval jako ředitel oddělení produkce společnosti Taylor Nelson Sofres Factum. Na jaře 2001 se jako technický expert Mezinárodního měnového fondu zúčastnil mise, která zkoumala možnosti budování státní služby ve Východním Timoru. Od roku 2002 až do svého jmenování předsedou ČSÚ byl vedoucím výzkumných pracovišť Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Předsedou Českého statistického úřadu byl jmenován prezidentem republiky v dubnu 2003. V dubnu 2009 byl prezidentem republiky jmenován předsedou vlády ČR. Od září roku 2010 do listopadu 2012 působil v pozici vice-prezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně. Do září 2015 působil na postu ředitele strategických projektů společnosti CE GROUP. Je členem Správní rady VŠE a Správní rady UK, členem České statistické rady.