Ing. Pavel Pachta, CSc.

ICCI Prahaicci.science

Prezident prvního zahraničního spolku absolventů VŠE Alumni Austria. Je absolventem VŠE, vystudoval obor Ekonomika a řízení zahraničního obchodu. Na VŠE působil na Fakultě obchodní nejprve jako vědecký pracovník, posléze jako pedagogický pracovník na katedře ekonomiky a řízení zahraničního obchodu. Na základě konkurzu se stal pracovníkem sekretariátu Organizace spojených národů se sídlem ve Vídni, kde působil v oblasti kontroly mezinárodního obchodu narkotiky a psychotropními látkami pro farmaceutický průmysl. V letech 1991-2000 byl vedoucím sekce psychotropních látek a od roku 2001 sekce narkotik Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek (International Narcotics Control Board). Vroce 2004 byl jmenován do funkce zástupce tajemníka tohoto úřadu, kterou vykonával do roku 2013. Od té doby působí jako nezávislý konzultant. Je expertem v oblasti multilaterální diplomacie, mezinárodního obchodu a mezinárodní kontroly drog. Přednášel na řadě mezinárodních konferencí a seminářů a podílel se na přípravě mnoha studijních materiálů a publikací OSN a WHO.