JUDr. Věra Jeřábková, CSc.

Diplomatické akademie MZV ČRwww.mzv.cz/diplomatickaakademie

Ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR od roku 2011. Absolventka Právnické fakulty UK, specializace mezinárodní právo. V letech 1978 – 1990 úspěšně absolvovala interní aspiranturu a poté působila jako vědecká pracovnice Orientálního ústavu ČSAV, v r. 1991 – 1994 pracovala jako vědecká pracovnice a současně byla pověřená řízením Ústavu mezinárodních vztahů. Od r. 1994 je diplomatka Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zastávané funkce: 1994 – 1995 ředitelka odboru subsaharské Afriky MZV, 1996 – 1998 řízení lidských práv při mezinárodně právním odboru MZV, 1998 – 2002 velvyslankyně ČR na Kypru, 2002 – 2005 ředitelka odboru lidských práv MZV, 2005 – 2009 velvyslankyně ČR ve Spojených arabských emirátech. Od r. 2011 externě přednáší v programu International and Diplomatic Studies na VŠE, současně přednáší na Metropolitní univerzitě Praha.