prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostravawww.ekf.vsb.cz

Od roku 2016 je proděkankou pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Od roku 2008 do roku 2016 byla děkankou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ve své výzkumné a vědecké činnosti se zaměřuje na problematiku finančního řízení firem a finančního rozhodování, analýzu finanční výkonnosti firem a odvětví, řízení nákladů, rozhodovacích metod pro účely řízení a plánování nákladů, oceňování podniků, aplikace reálných opcí ve finančním rozhodování. Byla řešitelkou či spoluřešitelkou projektů GA ČR a projektu MŠMT. Je autorkou a spoluautorkou monografií, článků v časopise s IF a v recenzovaných časopisech a vysokoškolských skript. Je členkou Vědecké rady VŠB–TU Ostrava, VR VŠE Praha, VR FFÚ VŠE v Praze, VR FHI EU v Bratislavě, VR EkF UMB Banská Bystrica. Je členkou Výkonné rady vědeckého časopisu Politická ekonomie na VŠE v Praze, členkou ediční rady časopisu Financial Assets and Investing, ESF MU v Brně, členkou redakční rady Ekonomická revue – Central European Review of Economics Issues, EkF VŠB-TU Ostrava.