prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Profesor na Katedře manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí jako předseda Poradní skupiny rektora VŠE pro finance a rozpočet, jako předseda Akademické rady, vyučující a garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole, jako člen vědeckých rad VŠE, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jako předseda akademické rady České asociace finančního řízení (CAFIN). Významné jsou jak jeho aktivity vědecké a publikační, tak i široká spolupráce s praxí – zejména při zpracování projektů manažerského řízení či jejich částí v řadě podniků. Významně se angažuje v oblasti profesního vzdělávání účetních a finančních pracovníků: do května 2017 – více než patnáct let – působil na KA ČR jako člen Výkonného výboru a předseda Výboru pro auditorské zkoušky, dlouhodobě působí na Svazu účetních jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání, na Radě pro veřejný odhled nad auditem jako člen Výboru pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky, a na České asociaci pro finanční řízení CAFIN jako předseda Odborné rady. Od května 2017 je členem Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem.