prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Vedoucí Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací FMV. Specializuje se na mezinárodní management – řízení transnacionálních korporací, interkulturní management, udržitelné podnikání – a na oblast řízení retailu. Je autorkou a spoluautorkou několika odborných monografií, autorkou vysokoškolské učebnice Mezinárodní management (vyšla ve třech vydáních), spoluautorkou vysokoškolských učebnic Obchodní podnikání a Retail Management (rovněž několik vydání). V letech 1997-2000 byla proděkankou pro pedagogickou činnost FMV VŠE, v letech 2001-2003 byla prorektorkou VŠE. V roce 2004 byla jmenována vedoucí Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací FMV VŠE, od r. 2005  do roku 2012 byla děkankou FMV VŠE. Je členkou Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a Fakulty mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě. Je mimo jiné držitelkou ocenění Zlatý dukát udělovaného časopisem Moderní obchod z roku 2008 v kategorii Osobnost českého obchodu a členkou představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.