prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brnomendelu.cz

Rektorka Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Vystudovala obor hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Jmenovací řízení pro obor finance absolvovala na VŠE, profesorkou byla jmenována v červnu 2017. Od září 2007 působila jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní na Provozně ekonomické fakultě MENDELU. Podílela se rovněž na vedení fakulty, a to jako proděkanka v letech 2009 až 2014. Krátce byla též prorektorkou celé univerzity (2014 až 2015). Ve své vědecké práci se specializuje na problematiku daní a jejich harmonizaci s Evropskou unií a patří mezi uznávané odborníky v této oblasti. Je například autorkou publikace Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Do funkce rektorky Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně byla jmenována s účinností od 1. února 2018.