prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavěwww.euba.sk

Rektor Ekonomické univerzity v Bratislavě od února 2015. Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na oblast distribučních aktivit hospodářských subjektů, zkoumání faktorů ovlivňujících vztahy obchodního partnerství v procesech komercionalizace produktů, využívání outsourcingu a hodnocení metod a přístupů v marketingovém managementu. Podílel se na řešení projektů na toto téma v rámci projektů VEGA a projektu H2020. Je předsedou Vědecké rady EU v Bratislavě, členem Vědecké rady UMB v Bánské Bystřici, Vědecké rady FMV VŠE v Praze, Vědecké rady SU v Opavě, Vědecké rady OF EU v Bratislavě. Dále je členem redakční rady časopisu Marketing i Rynek vydávaného vydavatelstvím Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ve Varšavě, členem mezinárodní redakční rady časopisu Economic Alternatives vydávaného Univerzitou národní a světové ekonomiky v Sofii, členem vědecké rady časopisu SCB vydávaného Obchodní fakultou EU v Bratislavě a členem redakční rady časopisu Ekonomika a spoločnosť vydávaného Ekonomickou fakultou UMB v Banské Bystrici.