prof. Ing. Hana Machková, CSc. (předsedkyně VR podle ZoVŠ)

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze od 1. 4. 2014. Od roku 1981 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde vystudovala obor Ekonomika a řízení zahraničního obchodu. V letech 2006 – 2014 byla prorektorkou pro zahraniční vztahy a PR a vedoucí katedry mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů. V roce 1996 jí francouzská vláda udělila titul Chevalier dans l´Ordre des Palmes Académiques (Rytíř řádu Akademických palem), v roce 2016 Chevalier de la Légion d´Honneur (Rytíř řádu Čestné legie). Je členkou vědecké rady Ekonomické univerzity v Bratislavě, Masarykovy Univerzity v Brně a Fakulty mezinárodních vztahů. Je aktivně zapojena do řady mezinárodních asociací, například je členem strategického výboru mezinárodní aliance CEMS, výkonného výboru EUA (Evropské univerzitní asociace), EIASM či mezinárodního poradního výboru rektorky WU Wien. Přednáší na univerzitě Jean Moulin Lyon 3. Má bohatou publikační činnost, je autorkou učebnic a odborných článků v ČR i v zahraničí. Je předsedkyní ediční rady časopisu Prague Economic Papers.