prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Děkan Fakulty podnikohospodářské od roku 2014. Prof. Nový byl proděkanem pro vědu Fakulty podnikohospodářské v letech 1994 – 2000 a  2006 – 2014. Je profesorem a v letech 1992 – 2014 byl vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení. Odborně se zabývá sociálně-psychologickými a sociologickými stránkami podnikového řízení. Spolupracuje s univerzitními a firemními partnery zejména v německy mluvících zemích, kde je rovněž hostujícím profesorem (Regensburg, Steyr). Je řádným členem Klubu Českých hlav. Fakulta podnikohospodářská získala pod jeho vedením v roce 2017 prestižní akreditaci EQUIS.