prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Děkan Fakulty informatiky a statistiky. V letech 2006–2010 byl proděkanem FIS pro vědu a výzkum, v období 2010–2018 působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE, od roku 2018 vykonává pozici děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Ve své pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a environmentálních jevů a procesů. Působí v řadě odborných organizací, např. v České statistické společnosti, České demografické společnosti, České společnosti ekonomické, Jednotě českých matematiků a fyziků a v Mezinárodním statistickém institutu (ISI), je členem několika vědeckých a akademických rad vysokých škol a fakult. Působí jako soudní znalec ve specializaci statistika. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 předsedal Radě vysokých škol. Formou příležitostných popularizačních přednášek přibližuje ekonomickou statistiku studentům různých typů středních škol.