prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Vedoucí Katedry mikroekonomie VŠE. Absolvent VŠE v roce 1978, profesor ekonomické teorie. V letech 2003 – 2006 a 2014 – dosud proděkan Fakulty podnikohospodářské, VŠE, vedoucí katedry mikroekonomie VŠE v letech 1990 – 1998 a znovu od roku 2003 – dosud. V letech 2006 – 2014 byl prorektorem pro rozvoj a finance VŠE. Poradce místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku v letech 1998 – 2002. Člen Vědecké rady FPH VŠE. V minulosti člen vědeckých rad Ekonomické fakulty ESF MU Brno a Ekonomické fakulty ZČU Plzeň. Člen redakční rady časopisu Politická ekonomie. Publikační a výzkumná činnost je orientována na problematiku fiskální politiky. V pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na středně pokročilý kurs makroekonomie a na předmět Ekonomie (pro doktorské studium).