prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy VŠE (od dubna 2014). Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. V roce 2006 získal titul docent, v roce 2017 byl jmenován profesorem. V letech 2009 až 2014 byl proděkanem pro pedagogiku a akademickým ředitelem oboru navazujícího magisterského studia International Management/CEMS. Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání a strategické řízení. Absolvoval vědecko-výzkumné pobyty na University of Aarhus (Dánsko) a University of Denver (USA). Je autorem či spoluautorem více než 110 publikací, z toho 5 článků v časopisech s impakt faktorem a 9 článků indexovaných v databázi Scopus. V letech 2007 a 2009 získal cenu rektora VŠE za prestižní publikaci, v roce 2008 ocenění za nejlepší kurz vyučovaný v rámci aliance CEMS.