prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Profesor na Katedře měnové teorie a politiky. Absolvoval v roce 1984 Národohospodářskou fakultu VŠE. V roce 1992 ukončil doktorské studium v oboru Finance. Následně absolvoval studijní a přednáškové pobyty na Copenhagen Business School a Stirling University. V letech 1993 – 1998 pracoval v České národní bance jako poradce viceguvernéra ing. Pavla Kysilky. V letech 2001 – 2006 zastával funkci vedoucího katedry měnové teorie a politiky na VŠE. V současné době je předsedou Výkonné rady časopisu Politická ekonomie a členem Vědeckého grémia Bankovní asociace. Autor a spoluautor řady monografíí a vysokoškolských učebnic (např. Centrální banka v otevřené ekonomice, Mezinárodní finance a devizový trh, Monetární ekonomie v období konvergence a krize a Peněžní ekonomie a bankovnictví). Podílel se na zpracování reprezentativních historických studií Dějiny bankovnictví v českých zemích a 100 let česko-slovenské koruny. Výsledky svého výzkumu pravidelně publikuje v domácích a zahraničních odborných impaktovaných časopisech. Přednáší problematiku monetární ekonomie a mezinárodních financí na Katedře měnové teorie a politiky.