prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Předseda Akademického senátu VŠE. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor technická kybernetika. Na VŠE působí od roku 1988, nejprve jako odborný asistent. V roce 1995 se habilitoval v oboru informatika na Fakultě informatiky a statistiky VŠE a v roce 2005 byl jmenován profesorem v oboru informatika na VŠE. Věnuje se problematice umělé inteligence, zejména expertním systémům, strojovému učení a dobývání znalostí z databází. Podílel se na řešení 23 tuzemských i mezinárodních projektů, včetně projektů GA ČR a Evropských projektů. Je členem vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky a vědecké rady centra excelence IT4Innovations při VŠB-TU Ostrava. Je členem redakčních rad mezinárodních impaktovaných časopisů International Journal on Intelligent Information Systems a Intelligent Data Analysis.