prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Proděkan pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomicko-matematické výpočty. Na VŠE působil nejprve jako vědecký pracovník, posléze jako pedagogický pracovník. V r. 2007 získal titul profesora v oboru Informatika. V současné době je vedoucím katedry systémové analýzy a proděkanem pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Věnuje se zejména oblasti bezpečnosti informačních systémů, řízení projektů a informačnímu managementu. Publikoval 15 monografií a 4 příspěvky v monografiích, články v recenzovaných časopisech a časopisech s IF aj. Podílel se na řešení 12 tuzemských i mezinárodních projektů, včetně projektů GA ČR a Evropských projektů ve spolupráci s TU v Košicích a Universitou ve Vídni. Je členem 5 výborů mezinárodních konferencí v Evropě a členem pracovní skupiny ISO SC 27 ISO Bezpečnost informačních technologií.