prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE. V letech 2006–2014 byl rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze, v období 2001–2006 děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Ve vědecké a výzkumné práci se zaměřuje zejména na oblast národohospodářských agregátů, na analýzu a prognózu ekonomických časových řad a na statistické metody v auditu. Je autorem či spoluautorem tří desítek knih a více než dvou stovek odborných statí. Za svou činnost v akademickém prostředí obdržel mnohá ocenění v České republice i v zahraničí. Působí v řadě českých a zahraničních institucí a odborných společností, jakými jsou např. Vědecká rada Univerzity Karlovy, Česká statistická rada nebo Asociace národního účetnictví při INSEE v Paříži. Od roku 2017 je předsedou odborné poroty projektu Česká hlava, od roku 2018 je členem Národní rozpočtové rady.