prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

Profesorka pro obor statistika na Katedře ekonomické statistiky FIS, v letech 2006 – 2014 byla prorektorkou pro vědu a výzkum VŠE. Rozsáhlá publikační činnosti je zaměřena zejména na národní účetnictví, zavádění standardů Evropské unie do české statistiky a další oblasti hospodářské statistiky. V 90. letech dlouhodobě působila jako hostující profesor na francouzských univerzitách. Je členkou řady domácích a zahraničních institucí, např. Mezinárodního statistického institutu (ISI) a řídícího výboru Asociace národního účetnictví při INSEE v Paříži; členkou Vědecké rady VŠE, ČVUT, TUL, Fakulty informatiky a statistiky VŠE; členkou výkonné rady časopisu Politická ekonomie a předsedkyní výkonné rady časopisu Statistika. V letech 2008 – 2010 byla členkou Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při RVVI. V letech 2010 – 2014 byla členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), v letech 2010 – 2011 její 1. místopředsedkyní. V současné době je místopředsedkyní Grantové agentury ČR. Je nositelkou francouzského státního vyznamenání – Ordre des Palmes Académiques, řádnou členkou Klubu Českých hlav.