prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Proděkan pro vědu Národohospodářské fakulty VŠE. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Teorie řízení podniků. Na VŠE působil i po studiu jako odborný asistent. Na Národohospodářské fakultě získal profesuru v oboru hospodářská politika. Byl vedoucím katedry sociální politiky, proděkanem NF VŠE a rovněž prorektorem VŠE pro pedagogiku. Je členem vědeckých rad řady akademických institucí (ESF MU Brno, The Free Swiss University atd.), členem v mnoha tuzemských a zahraničních společností a organizací (Klub českých hlav, European Institute of Social Security a další). Působí jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Podílel se na řešení grantových projektů a publikoval řadu vědeckých prací. V roce 2002 získal cenu za prestižní publikaci VŠE. Je členem redakčních rad několika odborných časopisů.