prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazewww.vse.cz

Děkan, Národohospodářská fakulta. Vystudoval obor politická ekonomie na VŠE. Profesorem pro obor Ekonomie byl jmenován v červnu 2017. Na přelomu 80. a 90. let působil jako diplomatický pracovník, tajemník, rada a chargé d´affaires velvyslanectví a ředitel odboru střední a východní Evropy Ministerstva zahraničních věcí. Od roku 1992 se věnoval komerčním aktivitám. V roce 1997 se vrátil ke své pedagogické a vědecké práci na VŠE, Fakultě národohospodářské, katedře ekonomických teorií na částečný pracovní poměr. Od roku 2000 nastoupil na fakultu na plný pracovní úvazek a přešel na katedru makroekonomie, později přejmenovanou na katedru ekonomie, kde působí doposud. Současně začal vykonávat funkci proděkana pro zahraniční styky, později proděkana pro public relations a zahraniční styky Národohospodářské fakulty. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na analýzu hospodářských politik vyspělých zemí (zvláště pak fiskálních, měnových), problematiku státního dluhu, mezinárodních finančních trhů, mezinárodních finančních institucí, transformaci ekonomik zemí střední Evropy, teorii endogenních peněz, analýzu úlohy a funkce centrální banky v postkeynesovské teorii.