prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Univerzita Karlova v Prazewww.ruk.cuni.cz

Rektor Univerzity Karlovy v Praze od roku 2014. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Nejprve pracoval na 1. Ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, od roku 1999 je přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Jeho další kariéra zůstala i nadále spjata s 1. lékařskou fakultou UK, kde byl děkanem a proděkanem. Jeho specializací je klinická biochemie, vnitřní nemoci a nefrologie, v těchto oborech je autorem řady publikací a podílel se na řešení různých výzkumných úkolů a grantů. Za svůj vědecký přínos obdržel mnohá ocenění. V současné době je členem Učené společnosti ČR, České lékařské akademie, Academia Europea a dalších. Je také členem mnoha zahraničních odborných společností a komisí ve svém oboru (European Federation of Laboratory Medicine, European Society for Biomedical Research of Alcoholism atd.). Je předsedou správní rady Nadačního fondu Scientia.