prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Masarykova univerzitawww.muni.cz

Profesor na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Absolvoval historii a ruský jazyk a literaturu na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity (1993) a postgraduálně politologii na Fakultě sociálních studií MU (1998), v roce 2012 tamtéž v oboru politologie získal profesuru. Absolvoval semestrální stáž na Moskevské Lomonosově univerzitě (jaro 2003). V současnosti působí jako profesor na Katedře politologie FSS MU a na téže fakultě v Mezinárodním politologickém ústavu. E.MA Director pro Českou republiku v European Inter-University Centre v Benátkách. Předseda redakční rady on-line časopisu Středoevropské politické studie (www.cepsr.com). Je autorem a spoluautorem jedenácti monografií, nejnověji Challenges To Democracies in East Central Europe (Routledge 2016; s M. Marešem a kol.) a Czech Politics: From West to East and Back Again (Barbara Budrich Verlag 2017; se S. Balíkem a kol.) a stovky studií, článků a kapitol v monografiích v ČR i v zahraničí. Zabývá se teorií nedemokratických a hybridních režimů a teorií demokratizace v kontextu postkomunistických, resp. postsovětských studií a moderní českou politikou.