prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Prazewww.pedf.cuni.cz

Od června do prosince 2017 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, náměstkem ministryně školství byl od července 2015 do června 2017. Prorektor pro rozvoj Univerzity Karlovy v Praze byl od r. 2003 do r. 2015. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a působí na Pedagogické fakultě UK. Jeho specializací je pedagogická psychologie a na toto téma publikoval více než stovku článků a několik knižních publikací, podílel se na několika zásadních projektech a výzkumech zaměřených na učitelskou profesi, vztahy rodiny a školy, školní socializaci a také na školní psychologii jako obor. Velkou inspirací mu byly jeho pobyty v zahraničí, které ovlivnily profesní vývoj. Zejména opakované pobyty v Paříži, které založily spolupráci s Université Paris 8 Saint-Denis trvající od r. 1990 dosud. Ty vyústily nejen ve společné publikace, ale i ve spolupráci v rámci programu Erasmus-Sokrates. Je členem Vědecké rady PedF UK v Praze, Vědecké rady FHS UK v Praze, VR PedF JČU. Od r. 2007 byl členem evropské sítě expertů NESSE při Directorate General – Education and Culture. Od r. 2004 do r. 2014 zastupoval vysoké školy ČR v programu OECD nazvaném Institutional Management in Higher Education (IMHE).