Harmonogramy na další akademické roky – výhled

Výhled harmonogramů na další akademické roky stanovuje základní rámec harmonogramu, ze kterého se bude vycházet (nebudou-li závažné důvody pro změnu) při sestavování podrobného harmonogramu na příslušný akademický rok.