Vysoká škola ekonomická v Praze / University of Economics, Prague

Adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

(viz také mapa, plánek areálu)

Areál Jižní Město:
Vysoká škola ekonomická
Ekonomická 957
140 00 Praha 4 - Jižní Město

(viz také mapa)

Číslo datové schránky: canj9d5

Telefon:
Žižkov: 224 095 111
vrátnice SB: 224 095 718
vrátnice MIT: 224 095 715
vrátnice NB (vjezdová): 224 095 719
Jižní Město: 224 094 111

Fax: 224 095 687

E-mail: info@vse.cz

IČO: 613 84 399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Pracoviště VŠE v Praze: č. 1828782/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782
SWIFT: GIBACZPX
Správa učelových zařízení č. 1793102/0800
FM Jindřichův Hradec č. 1793372/0800

Poplatky za přijímací řízení
se platí na samostatný účet, informace o poplatcích
a příslušnými variabilními symboly najdete
v informacích pro zájemce o studium.

Informace o studiu (pro studenty)

Infocentrum (pro veřejnost, uchazeče o studium, studenty):
Úřední hodiny (během školního roku) 9:00 - 16:30 (vestibul NB),
telefon 224 095 666

Informace o přijímacím řízení (pro přihlášené uchazeče):
prihlasky@vse.cz

Spolupráce s praxí:
Rozvojové a poradenské centrum
Ing. Jiří Knap
rpc@vse.cz

Kontakt pro média:
Oddělení public relations
Mgr. Zuzana Politzerová
pr@vse.cz

Propagace v prostorách VŠE

Informace o www:
webmaster@vse.cz

Informace o elektronické poště:
postmaster@vse.cz

Stížnosti a informace:
Oddělení kontroly, informací a stížností - OKIS
RNDr. Iva Hejdučková
info106@vse.cz

Telefonní čísla, e-mailové adresy a čísla kanceláří
najdete v telefonním seznamu.