Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

Hledat
Pokročilé hledání

11. Další aktivity

 

11.1 Významné konference a semináře

 

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádala řadu odborných konferencí (včetně významných mezinárodních), seminářů, přednášek a besed, kterých se účastnily významné osobnosti tuzemské i zahraniční praxe, vysokých škol a vědeckých institucí.

V následujícím přehledu uvádíme nejvýznamnější akce:

 • konference na téma Mezinárodní účetní standardizace pořádaná KFU Fakulty financí a účetnictví ve dnech 13. a 14. 10. 1999
 • konference na téma Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa pořádaná KFU Fakulty financí a účetnictví ve dnech 17. a 18. 11. 1999
 • mezinárodní konference na téma Teoretické a praktické aspekty veřejných financí pořádaná KVF Fakulty financí a účetnictví ve dnech 26. a 27. 3. 1999
 • 5. konference o obchodu v České republice pořádaná Fakultou mezinárodních vztahů ve spolupráci se Svazem obchodu ve dnech 10. a 11. 2. 1999
 • Německé dny na VŠE – výstava a odborné přednášky ve třech sekcích organizované Centrem evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů
 • konference k připravované změně legislativy ve vztahu k EU, reklamní a mediální legislativa ČR, etika reklamy, dobrovolná omezení reklamy pořádaná Radou pro reklamu ve spolupráci s KOP Fakulty mezinárodních vztahů a KMG Fakulty podnikohospodářské dne 30. 4. 1999
 • mezinárodní konference o situaci deset let po komunistickém převratu pořádaná KPOL Fakulty mezinárodních vztahů ve spolupráci se slovenskými partnery
 • konference Možnosti úpravy či změny volebního systému ČR pořádaná KPOL Fakulty mezinárodních vztahů
 • studentská konference Volby 1998 pořádaná KPOL Fakulty mezinárodních vztahů v dubnu 1999
 • mezinárodní konference Od emancipace k integraci pořádaná KPOL Fakulty mezinárodních vztahů v listopadu 1999
 • mezinárodní studentská konference Eurosim 2000, simulace Evropské unie a parlamentu pořádaná KPOL Fakulty mezinárodních vztahů
 • Studentský model OSN pořádaný SMSJM Fakulty mezinárodních vztahů v lednu až dubnu 1999
 • mezinárodní konference CEEISA “International Studies on Globalisation and Integration” pořádaná SMSJM Fakulty mezinárodních vztahů v květnu 1999
 • mezinárodní konference mladých badatelů “European Integration As a Way to Security and Prosperity” pořádaná SMSJM Fakulty mezinárodních vztahů v květnu 1999
 • letní škola Praha – Denver “Transformation in the Central and Eastern Europe” pořádaná SMSJM Fakulty mezinárodních vztahů v červnu a červenci 1999
 • mezinárodní seminář “The Role of Massmedia in the Transformation Process” pořádaná SMSJM Fakulty mezinárodních vztahů ve spolupráci s Reuter Foundation v září 1999
 • mezinárodní konference Jednota Evropy tvořená z jejího středu pořádaná SMSJM Fakulty mezinárodních vztahů ve spolupráci s Mezinárodní federací domů Evropy v říjnu 1999
 • mezinárodní konference Management a ekonomika firmy´99 pořádaná Fakultou podnikohospodářskou v květnu 1999
 • mezinárodní seminář Interkulturní komunikace v česko-německé perspektivě pořádaný Fakultou podnikohospodářskou ve spolupráci s Friedrich-Naumann Stiftung v červnu 1999
 • konference Logistika pořádaná Fakultou podnikohospodářskou v listopadu 1999
 • konference Systémová integrace pořádaná Fakultou informatiky a statistiky v červnu 1999
 • 3. mezinárodní konference Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases pořádaná Fakultou informatiky a statistiky v červnu 1999
 • mezinárodní pracovní seminář IDIMT´99 Interdisciplinary Information Management Talks pořádaný Fakultou informatiky a statistiky v říjnu 1999
 • seminář o Soft metodách pořádaný Fakultou informatiky a statistiky ve spolupráci s Ostravskou universitou a Ústavem informatiky AV ČR v listopadu 1999
 • konference Systémové přístupy pořádaná KSA Fakulty informatiky a statistiky v listopadu 1999
 • konference Duetsche Präsidentschaft und die Reform der EU pořádaná Europäische Akademie Berlin ve spolupráci s Fakultou národohospodářskou v květnu 1999
 • seminář Česká společnost a senioři na prahu nového tisíciletí pořádaný Fakultou národohospodářskou v prosinci 1999
 • seminář Úloha dobrovolných dohod při řešení environmentálních problémů pořádaný Fakultou národohospodářskou ve spolupráci s University of Northern Carolina v červnu 1999
 • mezinárodní konference Matematické metody v ekonomii 99 pořádaná Fakultou managementu ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky ve dnech 14. až 16. 9. 1999
 • Workshop Systémy na podporu rozhodování ve zdravotnictví 1999 pořádaný Fakultou managementu ve spolupráci s Centre for Clinical Informatics, Cambridge University a Společné laboratoře FM a ÚTIA AV ČR v listopadu 1999
 • mezinárodní konference Peněžní družstevnictví na přelomu tisíciletí pořádaná Fakultou managementu ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou MZLU Brno ve dnech 22. a 23. 6. 1999.

 

 

 

 

 

11.2 Nepedagogické aktivity

 

11.2.1 Doplňková činnost

 

Hlavní váha doplňkové činnosti VŠE v Praze spočívá v poskytování ubytovacích a stravovacích služeb v Centru doktorandských a manažerských studií na Veleslavíně a ve Správě účelových zařízení na Jarově.

Další doplňková činnost probíhá na fakultách, útvarech a institutech VŠE v Praze. Především Fakulta financí a účetnictví organizuje v rámci doplňkové činnosti rozsáhlé postgraduální kurzy pro širokou odbornou veřejnost v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, rekvalifikace, účetnictví a auditingu.

Rozsah doplňkové činnosti VŠE v Praze v roce 1999 je vyčíslen ve Výroční zprávě o hospodaření.

 

11.2.2 Medaile Aloise Rašína

 

V roce 1999 byla na VŠE v Praze založena tradice udělování Medaile Aloise Rašína Vysoké školy ekonomické v Praze. Touto Medailí budou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vzdělanosti a ekonomické vědy. Během prvního roku byly Medailí A. Rašína oceněni:

 • prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern, CSc. – rektor Ekonomické univerzity v Bratislavě
 • prof. Ing. Karol Zalai, CSc. – děkan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratislavě
 • dr. Bernd Hallier – ředitel Euro Handelinstitut Koln a/R.