Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

Hledat
Pokročilé hledání

Výroční zpráva o činnosti

Vysoké školy ekonomické v Praze

za rok 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Úvod

 

Při krátkém pohledu do historie Vysoké školy ekonomické je významnou událostí rok 1919, kdy byla rozhodnutím Národního shromáždění Československé republiky zřízena v rámci České techniky Vysoká škola obchodní. V roce 1949 bylo studium převedeno do Vysoké školy politických a hospodářských věd, která byla v roce 1953 přeměněna na Vysokou školu ekonomickou. V roce 1999 jsme tak oslavili osmdesáté výročí existence českého vysokého ekonomického školství.

Po roce 1989 prošla Vysoká škola ekonomická řadou významných obsahových i organizačních změn. Jako jedna z prvních vysokých škol v České republice přešla na kreditní systém studia, který umožňuje poměrně vysokou variabilitu při individuální tvorbě rozvrhu každým studentem. Byl vybudován třístupňový studijní systém (bakalářské, magisterské a doktorské studium). Zcela zásadní kvantitativní i kvalitativní rozvoj nastal v oblasti vybavení školy výpočetní technikou. Kapacity pro výuku a ubytování byly rozšířeny o budovy na Jižním Městě, byla vybudována Nová aula. Otevření nově koncipovaného a na špičkové úrovni vybaveného Centra informačních a knihovnických služeb vytvořilo pro studenty i pedagogy podmínky pro studium plně srovnatelné s podmínkami na zahraničních vysokých školách. Velmi dynamicky se rozvíjely zahraniční vztahy Vysoké školy ekonomické. Zásadně vzrostl jak počet zahraničních stáží našich pedagogů, tak počet studentských výměn. Byly vybudovány dva programy vyučované v cizím jazyce: CESP (Program studií střední a východní Evropy) a CEMS Master. Společenství evropských manažerských škol (CEMS) přijalo Vysokou školu ekonomickou jako svého řádného člena. Škola byla nositelem řady mezinárodních projektů a jejími partnery je řada prestižních zahraničních institucí poskytujících vysokoškolské vzdělání.

Vysoká škola ekonomická je dnes tvořena šesti fakultami:

 • Fakulta financí a účetnictví (F1, FFÚ),
 • Fakulta mezinárodních vztahů (F2, FMV),
 • Fakulta podnikohospodářská (F3, FPH),
 • Fakulta informatiky a statistiky (F4, FIS),
 • Fakulta národohospodářská (F5, FNH),
 • Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (F6, FM)

a dalšími součástmi, zejména

 • Výpočetní centrum
 • Centrum informačních a knihovnických služeb,
 • Centrum doktorandských a manažerských studií,
 • Centrum tělesné výchovy a sportu.

 

Předkládaná Výroční zpráva o činnosti podává shrnující informace za celek VŠE v Praze; jednotlivé fakulty a součásti připravují své vlastní výroční zprávy, kde uvádějí podrobnější údaje.