Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

Hledat
Pokročilé hledání

3. Složení orgánů Vysoké školy ekonomické v Praze

 

3.1 Vedení VŠE v Praze

 

V roce 1999 působilo na Vysoké škole ekonomické v Praze následující vedení:

prof. Ing. Jan SEGER, CSc.  - rektor
doc. Ing. Alexej ŠVAGR, CSc.  - prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
- statutární zástupce
doc. Ing. Jaroslava DURČÁKOVÁ, CSc. - prorektorka pro zahraniční spolupráci
prof. RNDr. Miroslav MAŇAS, DrSc. - prorektor pro vědu a výzkum
Mgr. Eduard JEŽOWICZ, CSc. - prorektor pro informační systémy
Ing. Jiří KŘÍŽ - kvestor   

 

Dne 8. listopadu 1999 se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskutečnily volby nového rektora, ve kterých byla zvolena nová rektorka VŠE v Praze. Od 1. února 2000 pracuje vedení Vysoké školy ekonomické v Praze v tomto složení:

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. - rektorka
doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. - prorektorka pro zahraniční styky a public
    relation
doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. - prorektor pro rozvoj a informační systém
- statutární zástupce
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc. - prorektorka pro finanční politiku a vztahy
   s praxí
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. - prorektor pro vědu a výzkum
doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc. - prorektorka pro studijní a pedagogickou
  činnost
Ing. Jiří Kříž - kvestor

 

 

 

3.2 Složení Správní rady

 

Správní rada Vysoké školy ekonomické v Praze byla podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. jmenována ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na návrh rektora v tomto složení:

Ing. Dana Baňacká Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha
Ing. Petr Brožek předseda Svazu českých a moravských družstev, Praha
Ing. Marie Čadová ředitelka odboru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Praha
Ing. Jiří Fabián generální ředitel Podniku výpočetní techniky, Praha
Ing. Jan Fischer, CSc. místopředseda Českého statistického úřadu, Praha
Ing. Pavel Kafka generální ředitel SIEMENS, Praha
Ing. Tomáš Mikeska místostarosta Obvodního úřadu městské části Praha 3
doc. Ing. Josef Tošovský guvernér České národní banky, Praha
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. ředitel odboru Ministerstva financí ČR, Praha

 

Na svém ustavujícím zasedání dne 6. května 1999 byla předsedkyní Správní rady VŠE v Praze určena losem Ing. Marie Čadová. Na tomto zasedání Správní rada dále projednala Rozpočet VŠE v Praze a majetkové záležitosti. Na svém druhém zasedání dne 3. listopadu 1999 projednala Správní rada mimo jiné Dlouhodobý záměr VŠE v Praze na období let 2000-2005.

 

 

 

 

3.3 Složení Vědecké rady VŠE v Praze v roce 1999

prof. Ing. Václav Bakule, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ
doc. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Masarykova univerzita Brno, FES
Ing. Petr Brožek Svaz českých a moravských družstev Praha
doc. Ing. Jan Dohnal, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS
doc. Ing. Jaroslava Durčáková,CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka
doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FM
doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, CIKS
prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. Komerční banka Praha
Mgr. Eduard Ježowicz, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor
prof. Ing. Jaroslav Jílek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS
prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV
prof. Ing. Tibor Jirges, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV
JUDr. Antonín Jízdný Lesan Brno
Ing. Jaroslav Klapal ČS Živnostenská pojišťovna Pardubice
prof. Ing. Karel Kouba, DrSc. Univerzita Karlova Praha, FSV
doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FNH
Ing. Vratislav Kulhánek Auto Škoda a.s. Mladá Boleslav
prof. RNDr. Miroslav Maňas, DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. Univerzita Karlova Praha, FSV
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, děkanka FFÚ
Ing. Eduard Outrata Český statistický úřad
doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FIS
prof. Ing. Jan Seger, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, rektor
doc. Ing. Ivo Straka, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FNH
prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH
doc. Ing. Alexej Švagr, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor
doc. JUDr. Zbyněk Švarc Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FMV
doc. Ing. Josef Tošovský Česká národní banka Praha
prof. Ing. Josef Valach, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ
prof. Ing. Radim Vlček, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FPH
prof. Ing. Jiří Vojtíšek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze

 

 

 

 

3.4 Složení Akademického senátu VŠE v Praze k 31. 12. 1999

Ing. Vlasta Adámková FFÚ
doc. Ing. Josef Arlt, CSc. FIS
doc. Ing. Rostislav Duben, CSc. FM
doc. Ing. Jan Eisler, CSc. FPH
Jiří Grund FNH - student
Petr Horák FMV - student
doc. Ing. Jiřina Jílková, CSc. FNH
Monika Junková FFÚ – studentka
Ing. Jiří Klečka FPH
PaedDr. Jaromír Kopřiva, CSc. CTVS
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. FFÚ – předseda
Jana Littová FPH – studentka
Ing. Zdena Marešová FIS
doc. Ing. Jana Marková, CSc. FFÚ
Michal Matějka FMV – student
Ing. Ladislav Mejzlík FFÚ
Petr Opolcer FM – student
Ing. Petr Pirožek FM
Ing. Jan Plešingr FM
prof. Ing. Lenka Pražská, CSc. FMV
Ing. Antonín Rosický, CSc. FIS
Jana Sítková FIS – studentka
doc. JUDr. Michal Spirit, CSc. FMV
Ing. Miroslav Ševčík, CSc. FNH
Ondřej Šourek FFÚ – student
Petr Telc FM – student
prof. Ing. Jan Truneček, CSc. FPH
Michal Uryč-Gazda FNH – student
Tomáš Vítek FPH – student
doc. RNDr. René Wokoun,CSc. FNH
Jan Zeman FIS - student