Hledat
Pokročilé hledání

7. Akademičtí pracovníci

 

Až na jisté problémy s věkovou strukturou má VŠE v Praze vcelku uspokojivou kvalifikační skladbu akademických pracovníků. Mezi pedagogy působí 54 profesorů a 160 docentů, z nichž mnozí jsou vědeckými a pedagogickými autoritami uznávanými u nás i ve světě. Vzhledem k prestiži VŠE působí na ní jako externí pedagogové desítky významných odborníků z ekonomické praxe, členy vlády a přední představitele průmyslu či bankovnictví nevyjímaje.

Tab. 7.1 Kvalifikační struktura akademických pracovníků VŠE v Praze ke dni 31.12.1999

 

FFÚ

FMV

FPH

FIS

FNH

FM

Celoškol.

prac.

Celkem

profesor

8

11

11

18

4

2

-

54

docent

29

35

31

34

25

6

-

160

odborný asistent

42

115

39

61

41

26

27

351

asistent

7

23

14

8

8

3

1

64

lektor

-

2

-

-

-

2

-

4

vědecký pracov.

-

9

-

14

1

11

3

38

Celkem

86

195

95

135

79

50

31

671

 

 

Tab. 7.2 Věková struktura akademických pracovníků VŠE v Praze ke dni 31.12.1999

 

věk

do 28

do 38

do 48

do 58

do 68

nad 68

průměr

profesor

-

-

2

7

26

19

64,0

docent

-

3

31

71

39

16

55,3

odborný asistent

1

67

142

106

21

14

45,3

asistent

29

32

1

2

-

-

29,1

lektor

-

2

-

2

-

-

42,7

vědecký pracov.

7

9

9

7

-

6

48,9

Celkem

37

113

185

195

86

55

47,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.3 Vývoj počtu pracovníků hlavní činnosti školy v letech 1997 - 1999

 

Rok

1997

1998

1999

Počty pracovníků

přepočtené

celkem

967,66

959,26

944,30

z toho pedagogičtí pracovníci

vědečtí pracovníci

vědeckopedagog. celkem

ostatní pracovníci

554,56

21,32

575,88

391,78

 

548,55

24,73

573,28

385,98

539,23

25,97

565,10

379,20

 

 

 

Tab. 7.4 Počty vědecko-pedagogických pracovníků podle fakult v letech 1997 – 1999

 

Rok

Pracoviště

1997

1998

1999

FFÚ

89,10

83,40

80,72

FMV

177,49

173,00

167,88

FPH

86,40

87,80

84,72

FIS

113,90

113,10

113,29

FNH

53,90

55,00

57,02

FM

36,18

39,08

40,10

Celoškolská pracoviště

18,91

21,90

21,47

CELKEM

575,88

573,28

565,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.5 Profesoři jmenovaní v roce 1999

Fakulta

Tituly Jméno Příjmení obor

datum jmenování

3

prof.Ing.,CSc. Jiří FOTR podnikové hospodářství

15.10.1999

5

prof.Ing.,CSc. Josef JÍLEK národní hospodářství

15.10.1999

1

prof.Ing.,CSc. Miloš MAŘÍK účetnictví a finanční řízení podniku

15.10.1999

4

prof..,DrSc. Radim JIROUŠEK informatika

15.10.1999

 

 

 

Tab. 7.6 Docenti jmenovaní v roce 1999

Fakulta

Tituly Jméno Příjmení obor

datum jmenování

1

Ing. Hana BŘEZINOVÁ účetnictví a finanční řízení podniku

1. 4. 1999

4

Ing.,CSc. Pavel PUDIL informatika

1. 4. 1999

3

doc.Ing.,CSc. Jaromír VEBER podnikové hospodářství

1. 5. 1999

2

Ing.,CSc. Petr CIMLER mezinárodní obchod

1. 6. 1999

5

Ing.,CSc. Magdalena KOTÝNKOVÁ národní hospodářství

5. 6. 1999

4

RNDr.,CSc. Jan RAUCH informatika

1. 7. 1999

3

Ing.,CSc. Jitka SRPOVÁ podnikové hospodářství

1. 7. 1999

2

Ing.,CSc. Jana NAGYOVÁ mezinárodní obchod

1. 12. 1999

5

Ing.,CSc. Ivana LEITMANOVÁ národní hospodářství

20. 12. 1999

3

Ing.,CSc. Zuzana DVOŘÁKOVÁ podniková ekonomika a management.

1. 1. 2000