Hledat
Pokročilé hledání

9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

 

9.1 Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů

 

Mezinárodní spolupráce Vysoké školy ekonomické v oblasti vzdělávání se opírá o rozsáhlou síť zahraničních vztahů jak se zahraničními školami, tak s mezinárodními institucemi. Spolupráce je zaměřena především na vybrané prestižní školy, pracoviště a osobnosti a uskutečňuje se na základě kvality, partnerství, vzájemné důvěry a uznání. V prosinci 1998 se VŠE stala - po úspěšné mezinárodní evaluaci, ve které prokázala svou srovnatelnost se špičkovými ekonomickými školami v Evropě - řádným členem Community of European Management Schools (CEMS), prestižního společenství evropských ekonomických a manažerských škol. CEMS vznikla v roce 1988 jako odezva na integrační procesy v Evropě s cílem vytvořit evropský model špičkového ekonomického a manažerského studia. Členem CEMS se může stát pouze jediná vysoká škola z každé zúčastněné země a ke konci roku 1999 sdružovalo toto společenství 16 nejlepších ekonomických škol a téměř 50 mezinárodních společností, které se školami CEMS ve vzdělávacím procesu úzce spolupracují. Přínosem členství Vysoké školy ekonomické v CEMS je nejen záruka výměny studentů s kvalitními zahraničními školami a možnost výměny učitelů, ale i rozvíjení mezinárodního rozměru studia na VŠE jako důsledek aktivit mezinárodních odborných skupin. Učitelé Vysoké školy ekonomické se aktivně zúčastňují prací v mezinárodních týmech International logistics, International marketing, Business – government relations a Operations management.

Na 26. zasedání PIM (Program in International Management) v listopadu 1999 byla Vysoká škola ekonomická přijata za řádného člena. PIM představuje celosvětovou síť škol, které spolupracují při výměně studentů a učitelů v oblasti ekonomie a managementu. V současné době má tento program 36 řádných členů (viz tabulka 9.1.1). Pro studenty představuje další možnost studia na vynikajících školách nejen v Evropě, ale i v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Austrálii, Jižní Africe a v Asii, aniž by museli platit mnohdy značně vysoké školné. PIM znamená rovněž možnost spolupráce v oblasti výuky, vědy i výzkumu.

Na konci roku 1999 vysílala Vysoká škola ekonomická své studenty do téměř padesáti zahraničních škol (viz tabulka 9.1.2) a rovněž přijala řadu zahraničních studentů. Jedná se především o smluvní spolupráci v rámci programu Socrates, TEMPUS, CEEPUS a AKTION nebo o bilaterální smlouvy. Další okruh spolupráce VŠE vyplývá z jejího přístupu k již zmíněné mezinárodní síti PIM. Dlouhodobě je věnována mimořádná pozornost mobilitě studentů i učitelů jako prostředku harmonizace studia i prohlubování jeho kvality (viz. tabulka části 9.2). Významným příspěvkem pro rozvoj mobility studentů je rovněž finanční podpora poskytovaná studentům Pražskou nadací pro rozvoj ekonomického školství, nadací Student při IPB a sponzorskými dary podniků, které spolupracují s VŠE.

Podstatnou úlohu v pozitivním rozvoji mobility studentů sehrály tři mezinárodní programy VŠE, které přijímají studenty ze zahraničních škol: Central and Eastern Study Program (CESP), CEMS Master program a Programme leading to a M.A. degree in Economics of International Trade and European Integration. Vyučovacím jazykem těchto programů je angličtina (v CEMS i němčina) a jsou určeny jak mezinárodním studentům tak i studentům VŠE. Program CESP působí na VŠE od roku 1992, je stabilizován a přijímá nejen studenty, kteří si studium plně hradí, ale plní významnou úlohu rovněž při oboustranné výměně studentů. Poptávka po studiu v programu CEMS Master na VŠE rychle roste. V zimním semestru školního roku 1999/2000 v tomto programu studovalo 39 studentů ze zahraničí. Program je otevřen jak studentům VŠE, studentům CEMS škol, tak i ostatním výměnným studentům magisterské úrovně. Prostřednictvím Programme leading to a M.A. degree in Economics of International Trade and European Integration vyjelo za dobu jeho existence na zahraniční studijní stáže více než 100 pedagogů. 70 studentů VŠE absolvovalo v rámci tohoto programu roční specializované studium na partnerských evropských univerzitách společně se svými kolegy ze šesti zemí EU.

Vysoká škola ekonomická pokračovala v roce 1999 v realizaci prestižního programu Evropské komise Jean Monnet. V jeho rámci byl uskutečňován výzkum, bylo vybudováno a literaturou zabezpečeno devět předmětů s evropskou problematikou a škola byla nositelem Jean Monnet Chair, zaměřeného na harmonizaci práva České republiky a Evropské unie. V rámci tohoto programu získali v roce 1999 výzkumné granty dva studenti doktorského studia.

Vysoká škola ekonomická chápe uznávání studia jako jeden z důležitých předpokladů harmonizace studia zejména v Evropě a postupně i v globálním měřítku. Proto klade tak silný důraz na výběr škol, se kterými chce spolupracovat a usiluje o navázání kontaktů s těmi, které patří v daném oboru k prestižním. Již od roku 1994 věnuje pozornost zavedení evropského systému transferu kreditů, ECTS.

VŠE má rovněž rozvinuté vztahy s mezinárodními institucemi v oblasti vzdělávání. Aktivně spolupracuje s EAIE (European Association in International Education). Je členem EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) a AACSB (The International Association for Management Education). Jednotlivé fakulty jsou zastoupeny členstvím svých představitelů v dalších významných asociacích (Sdružení Evropských domů, EFA - Evropská finanční asociace, EAA - Evropská účetní asociace, IIPF - Mezinárodní institut veřejných financí, APSIA - Association of Professional Schools of International Affairs, CEEISA - Central Eastern European Internationl Studies Association, Diplomatic Academies and Institutes of International Relations a další) Tito představitelé jsou také mnohdy členy výkonných rad jmenovaných asociací.

Profesní kontakty se zahraničními univerzitami jsou založeny především na osobních odborných vazbách jednotlivých učitelů Vysoké školy ekonomické, které jsou zaměřeny jak na oblast výzkumu, tak oblast komparace a srovnatelnosti výuky. V roce 1999 tak například pokračovala spolupráce s Univerzitou v Nice, jejímž výsledkem byla společná publikace a výuka intenzivního kurzu přednášená zahraničním vyučujícím. V oblasti financí pokračovalo rozšiřování spolupráce v rámci The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. V rámci projektu TEMPUS 13277-98 navštívili učitelé univerzity v Lisabonu, Saarbruckenu, Huddersfieldu a Lutonu. Podpis smlouvy s univerzitami v Mariboru a ve Wroclavi založil oficiální platformu spolupráce s těmito univerzitami zejména v oborech vyučovaných Fakultou informatiky a statistiky. Čilé kontakty této fakulty probíhaly s Fordham University, Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, University of Technology Sydney, University of Salzburg, University of Wrexham atd. Mezi další aktivní kontakty fakult Vysoké školy ekonomické patří, za všechny, dlouhodobá smlouva s Handelshochschule Leipzig, která je v současné době špičkovou soukromou vysokou školou, kontakty s britskou Cranfield University, univerzitou v Erfurtu, či s univerzitou v Lublani.

Významným přínosem zahraničních vztahů VŠE je také možnost nabídnout některým studentům doktorského studia příležitost studovat na zahraniční partnerské škole. V roce 1999 tak byli studenti doktorského studia vysláni na Cambridge University, Staffordshire University ve Velké Británii a Colorado University v USA.

Tab. 9.1.1. Seznam členů celosvětové sítě škol P I M (Program in international management) – řazeno abecedně

Název školy Země

1.

Asian Institute of Management Filipíny

2.

Australian Graduate School of Management, University of New South Wales and University of Sydney Austrálie

3.

Copenhagen Business School Dánsko

4.

Cornell University, Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management USA

5.

ESADE - Escuela Superior de Administración y Direccrión de Empresas Španělsko

6.

Escola de Administracao de Empresas de Sao Paulo da Fundacao Getulio Vargas (EAESP-FGV) Brazílie

7.

Fuqua School of Business, Duke University USA

8.

HEC School of Management Francie

9.

Hong Kong University of Science and Technology, School of Business & Management Hong Kong

10.

Chinese University of Hong Kong, MBA Programmes Hong Kong

11.

Institut d´Administration et de Gestion, Université Catholique de Louvain Belgie

12.

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Mexiko

13.

Kenan-Flagler Business School at the University of North Carolina at Chapel Hill USA

14.

Leon Recanati Graduate School of Business Administration, Tel Aviv University Izrael

15.

Leonard N. Stern School of Business, New York University USA

16.

Manchester Federal School of Business and Management Velká Británie

17.

McGill University Kanada

18.

Melbourne Business School, The University of Melbourne Austrálie

19.

Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Administración Chile

20.

Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario Kanada

21.

Rotterdam School of Managament / Faculteit Bedrijfskunde and Erasmus Graduate School of Business Nizozemí

22.

Stockholm School of Economics Švédsko

23.

The Anderson School at UCLA USA

24.

The Indiana University Kelley School of Business MBA Program USA

25.

The Norwegian School of Economics and Business Administration Norsko

26.

The University of St. Gallen Graduate School for Business Administration, Economics, Law and Social Sciences Švýcarsko

27.

Universita Commerciale Luigi Bocconi Itálie

28.

Universitat zu Koln, WiSo-Fakultat Německo

29.

University of British Columbia, Faculty of Commerce and Business Administration Kanada

30.

University of Economics, Prague Česká republika

31.

University of Chicago Graduate School of Business USA

32.

University of Michigan Business School USA

33.

Walter A. Haas School of Business, University of California, Berkeley USA

34.

Warwick Business School, The University of Warwick Velká Británie

35.

Wirtschaftuniversitat Wien Rakousko

36.

Wits Business School, University of Witwatersrand, Johannesburg JAR

 

 

Tab. 9.1.2. Hlavní Zahraniční partnerské školy Vysoké školy ekonomické – v rámci CEMS (řazeny abecedně)

Název školy Země

1.

Budapest University of Economic Sciences Maďarsko

2.

Copenhagen Business School Dánsko

3.

École des hautes Études Commerciales (HEC) Francie

4.

Erasmus Universiteit Rotterdam Nizozemí

5.

ESADE Španělsko

6.

Helsinki School of Economics and Business Administration Finsko

7.

London School of Economics Velká Británie

8.

Norwegian School of Economics Norsko

9.

Stockholm School of Economics Švédsko

10.

Universita Commerciale ´Luigi Bocconi´ di Milano Itálie

11.

Universitaet zu Koeln Německo

12.

Universitat St. Gallen Švýcarsko

13.

Université Catholique de Louvain Belgie

14.

Warsaw School of Economics Polsko

15.

Wirtschaftsuniversitat Wien Rakousko

Další zahraniční univerzity, se kterými Vysoká škola ekonomická spolupracuje
(řazeny abecedně)

Název školy Země

1.

Athens University of Economics Řecko

2.

Bradley University, The Graduate School USA

3.

Denmark´s International Study Program Dánsko

4.

E. M. Lyon Francie

5.

École des hautes Études Commerciales du Nord Francie

6.

École Supérieure de Commerce de Dijon Francie

7.

École Supérieure de Commerce de Paris Francie

8.

Escola de Administracao de Empresas de Sao Paolo Brazílie

9.

F.A.U. Erlangen-Nuernberg Německo

10.

Fachhochschule Aachen Německo

11.

Handelshochschule Leipzig Německo

12.

Hochschule Zittau/Gorlitz Německo

13.

Chemnitz University of Technology Německo

14.

Instituto Technologico Autonomo de Mexico, Business School Mexiko

15.

Johannes Kepler Universitaet Rakousko

16.

L.M.U. Muenchen Německo

17.

Manchester Business School Velká Británie

18.

Norwegian School of Management (Bl) Norsko

19.

Richard Ivey School of Business, The University of Western Ohio Kanada

20.

Staffordshire University Velká Británie

21.

Technische Universitat Braunschweig Německo

22.

The Aarhus School of Business Dánsko

23.

The State University of New York at New Paltz USA

24.

The University of North Carolina USA

25.

Turku School of Economics and Business Administration Finsko

26.

UMEA University Švédsko

27.

University of Plymouth Velká Británie

28.

University of St. Thomas USA

29.

University of Stirling Velká Británie

30.

Univesidad de Granada Španělsko

31.

Uppsala Universitet Švédsko

 

 

9.2 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků

 

Pobyty pracovníků VŠE v zahraničí v roce 1999

Teritorium

do1 týdne

do1 měsíce

Do 3 měsíců

do 6 měsíců

celkem

Západní Evropa

186

39

1

0

226

Střední a východní Evropa

162

11

0

0

173

USA

2

14

1

0

17

Ostatní

4

23

0

0

27

Celkem

354

87

2

0

443

 

 

Pobyty studentů VŠE v zahraničí v roce 1999
(tabulka je seřazena podle počtu studentů)

Země

Počet studentů

Rakousko

18

Francie

18

Velká Británie

17

SRN

15

Dánsko

11

Belgie

10

Švédsko

8

Itálie

6

Španělsko

5

Norsko

5

Finsko

4

Nizozemí

3

Švýcarsko

3

Irsko

1

Ostatní (zámořské země)

9

Celkem

133